130419mug rutte

10-05-13 beleid rutte2 kan iedereen treffen

mug

Tags: bezuinigingen, rutte, bom, crisis, ei, vogel
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+