220311ordoorverwijzenindividueleklacht

16-04-22 de ondernemingsraad is moeilijk in staat individuele klachten in behandeling te nemen.

or magazine

Tags: ondernemingsraad, machteloos, metoo
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+