211118voortgangformatierutte4

19-11-21 formateur remkes drachtig van kabinet rutte 4

de limburger

Tags: formatie, limburger, appel, bevalling, rutte 4, puffen, paffen, persen
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+