110127gpd samenwerking

27-01-11 bezuinigingen maken samenwerking in omroep onontkoombaar

gpd

Tags: gpd, omroep, bezuinigingen, rutte, samenwerking
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+