110928fnv steun

28-09-11 ouderen ontvangen steeds minder steun van de overheid

platform a

Tags: fnv, rutte, ouderen, hond, steun
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+