190618slobpubliekeomroep

18-06-19 staatsecretaris slob wil publieke omroep grondig saneren

Tags: ster, dominee, publieke omroep, streng, cu, arie slob, reformeren, gereformeerd, reclame
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+