190324mondigheid

08-04-19 door verregaande flexibilisering van de arbeid komt medenzeggenschap en mondigheid in het gedrang

or magazine

Tags: or, gevaar, or net, flexwerk, mondigheid
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+