161115 eu trump

17-11-16 licht hysterische reactie juncker (eu) op verkiezing trump

de groene amsterdammer

Tags: eu, de groene, juncker, trump, haar, soep, hysterie
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+