150828 vluchtelingenstandpunt rutte

29-08-15 Rutte vreest de achterban

de limburger

Tags: angst, rutte, standpunt, vluchtelingen, limburger
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+