150127 griekenland tsipras

29-01-15 waagt tsipras de stap?

de groene amsterdammer

Tags: euro, eu, gevaar, de groene, griekenland, baby
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+