140826 eu macho

28-08-14 europa niet in staat een vuist te maken

de groene amsterdammer

Tags: eu, europa, vuist, kracht, macht, zwak, kunstgebid, tandenloos
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+